Tarieven en Algemene lesvoorwaarden

Tarieven – per 1 augustus 2023

Alle lessen duren 30 minuten
Kunstonderwijs aan leerlingen tot en met 20 jaar is vrijgesteld van btw.

Leeftijd Hoe vaak Lesbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Alle leeftijden 1 Proefles Gratis    
t/m 20 jaar wekelijks les € 23,75 € 855,- € 85,50
t/m 20 jaar om de week les € 23,75 € 427,50 € 42,75
t/m 20 jaar losse les € 25,-    
vanaf 21 jaar wekelijks les € 28,75 € 1.035,- € 103,50
vanaf 21 jaar om de week les € 28,75 € 517,50 € 51,75
vanaf 21 jaar losse les € 30,-    

Algemene lesvoorwaarden

  • Een cursusjaar bestaat uit 36 lessen, en uit 18 lessen voor wie om de week lessen volgt.
  • In de vakanties zijn er geen pianolessen. De vakantiedata vind je hier. 
  • Indien je vakantie neemt buiten deze schoolvakanties, dan is dat voor eigen rekening.
  • Het lesgeld wordt in 10 gelijke maandelijkse termijnen betaald, september t/m juni. De maanden juli en augustus zijn geen betaalmaanden.
  • De opzegtermijn is 1 maand. Zeg je bijvoorbeeld op 11 april op, dan kun je je lessen per 11 mei beëindigen.
  • Start of stop je in de loop van een cursusjaar, dan pas ik een herberekening van het lesgeld toe, zodat je per saldo precies voor jouw aantal geplande lessen betaalt.

Verzetten van je les

  • Bij afzegging van je les op de dag zelf, kan de les niet meer verzet worden.
  • Verzetten van een les kan alleen gepland worden in de week van je oorspronkelijke les, en voor wie om de week komt binnen een termijn van twee weken.
  • Het verzetten van een les is een extra service. Als het niet mogelijk is, dan vervalt je les.

Ziekte of overmacht van Anouk

  • Mochten er meer dan 2 lessen uitvallen van mijn kant wegens ziekte of andere overmacht gedurende een cursusjaar, dan betaal ik het aantal boven de 2 uitgevallen lessen terug.

versie 230717