Algemene lesvoorwaarden

Hier staan de algemene lesvoorwaarden genoemd onder welke ik werk. Ik werk zonder contract, maar als je besluit om pianolessen bij mij te gaan volgen, ga ik ervan uit dat je deze lesvoorwaarden, en de tarieven, gelezen hebt en ermee akkoord gaat. Heb je er vragen over, dan hoor ik die graag.

Cursusjaar:

 • Een cursusjaar loopt van augustus t/m juli en bestaat uit 40 geplande lessen voor wie wekelijks lessen volgt, en uit 20 geplande lessen voor wie om de week lessen volgt.
 • In de basisschoolvakanties (regio Noord) geef ik geen les. De vakantiedata vind je hier.
 • Let op: Indien je vakantie neemt buiten deze schoolvakanties, dan is dat voor eigen rekening.

Betaling lesgeld:

 • Het lesgeld is gebaseerd op 40 respectievelijk 20 lessen per cursusjaar en wordt in 10 gelijke maandelijkse termijnen betaald. De maanden juli en augustus zijn geen betaalmaanden.
 • Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe lesmaand te zijn bijgeschreven op het te ontvangen rekeningnummer.

Beëindigen van de lessen:

 • De opzegtermijn van de lessen is 1 kalendermaand. Wil je bijvoorbeeld per 1 mei stoppen, geef dit dan vóór 1 april mondeling of schriftelijk aan mij door.

Herberekening lesgeld:

 • Wil je in de loop van een cursusjaar starten of stoppen met lessen, of wijzigen van les-vorm, dan pas ik een herberekening van het lesgeld toe, met in acht neming van de maand opzegtermijn. Per saldo betaal je precies voor het aantal geplande lessen die je gehad hebt. Het kan dus zijn dat je nog wat moet bijbetalen, of dat je van mij nog wat terugkrijgt.

Afwezigheid van de leerling

 • Let op: Het inhalen of verzetten van een les is een extra service. Als het niet mogelijk is, vervalt helaas je les.
 • Bij afzegging van je les op de dag zelf, kan de les niet meer ingehaald worden.
 • Inhalen of verzetten voor wie wekelijks komt kan waar mogelijk in dezelfde week.
 • Inhalen of verzetten voor wie om de week komt kan waar mogelijk binnen een termijn van twee weken.
 • Een inhaal-les kun je alleen vastleggen voorafgaand aan je oorspronkelijke les.
 • Kun je een les niet, dan kun inloggen op mijn site om te zien of er een beschikbare plek voor je is. Geef mij die door, dan krijg je van mij een bevestiging.

Ziekte of overmacht van Anouk

 • Mochten er meer dan 2 lessen uitvallen van mijn kant wegens ziekte of andere overmacht gedurende een cursusjaar, dan betaal ik het aantal boven de 2 uitgevallen lessen terug.

versie 210820