Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Muziekpraktijk Anouk van Dijk, gevestigd aan Weversweg 10 7553 BH Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Anouk van Dijk
Weversweg 10
7553 BH Hengelo
telefoon: 06-27100299
e-mail: pianouk@outlook.com
website: www.muziekpraktijkanoukvandijk.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je deze gegevens, op mijn aanvraag, zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Na betaling van het lesgeld ook het gebruikte bankrekeningnummer
– Van personen jonger dan 16 jaar verwerk ik deze gegevens alleen wanneer ze door hun ouders of voogd zijn aangemeld als leerling van mijn praktijk

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen, e-mailen of whatsappen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
– Om met je te communiceren, en om je op de hoogte te houden van mijn activiteiten, waaronder mijn nieuwsbrief.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Ik bewaar je persoonsgegevens tot je laat weten dat ik ze moet verwijderen.

Wie heeft toegang tot je gegevens:
Alleen ik, Anouk van Dijk, en jijzelf hebben toegang tot de gegevens die ik van je bewaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ik deel alleen gegevens met derden als je daar zelf om gevraagd hebt, of er toestemming voor gegeven hebt.

Hoe ga ik om met foto- en geluidsmateriaal:
Foto- en geluidsopnamen worden alleen met toestemming openbaar gemaakt. Verder bewaar ik deze in mijn computer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Indien je uit mijn bestand verwijderd wil worden, kun je dit bij mij melden.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Ik gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.